X
Ör: Şube, Yurt veya İçerik adı ile yada anahtar kelime ile arama yapabilirsiniz.
EN
Sayfalar >

Gençlik Zirvesi

Gençlik Zirvesi Nedir?
Genç Dünya Zirvesi, siyasetten, ekonomiye, iklim değişikliğinden, yeni akım medyaya, yapay zekadan engelleri aşan girişimlere kadar sayısız konunun tartışıldığı zengin ve verimli ortamlar olmaya adaydır. Ele alınan konular büyük bir titizlikle tartışılır ve sonuç olarak gerçekleştirilmek için raporlar hazırlanarak gençlerin cesareti ve girişimi desteklenir. En büyük katkısı da gençleri toplum sorunlarında çözümün bir parçası haline getirmek ve onlar ile birlikte topluma yön vermektir.

Vizyon
Genç Dünya Zirvesi vizyonu, gençlerin öncü sesi olmak, onları geliştirmek, güçlendirmek, çok yönlü, uyumlu ve canlı bir toplum inşa etmek için çalışmaktır.

Misyon
Gençleri ağ kurmak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya getiren, onları tam potansiyellerine ulaşmaları için geliştiren ve herkes için daha iyi bir toplum inşa etmek için gençlerin dilinden çözüm üreten bir model olmak.

Değerlerimiz
Amel-i Salih
Ahlak, Meşruiyet, Estetik, Liyakat, İyilik, Samimiyet, Adalet, Liderlik, İstişare, Hesap verebilirlik

Zirvenin Amacı
İnsan hayatının en önemli dönemi olan “Gençlik Çağı” psikolojik ve sosyal yönleriyle bünyesinde birçok bunalımı, çatışmayı, çıkmazı barındırırken aynı zamanda umudun, heyecanın ve idealizmin yeşerdiği bir dönem olarak da kabul edilmektedir. Gençlik, toplumlarla geleceği arasında bir bağ kurması ve milletlerin tarihi varlığını geleceğe taşıması bakımından önem arz etmektedir.
Bugün de toplumsal hareketlere/olaylara baktığımızda Türkiye gündemini yakından ilgilendiren her konuda sahnede hep gençler var olmuştur. Görüyoruz ki çalışmalarda/meydanlarda hep gençler var.
80’li yıllarda meydanlarda gençler vardı. Arap Baharında gençler vardı. Gezi Parkı’nda gençler vardı. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda yine gençler vardı. Bu örneklerden anlaşılacağı gibi toplumların siyasi, iktisadi ve sosyal olaylarında gençler hep etkileyici rol oynamıştır. Genç Dünya Zirvesi, bu rol ve potansiyelden en etkili bir şekilde istifade etmek için gençlerin fikirlerini dinleyip, sosyal sorunlarla baş etme ve çözüm stratejilerini deneyimlemek ve istifade etmeği amaçlamaktadır.

Zirvenin Hedefi
Ülkemizdeki genç nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı, diğer gelişmiş ülkelere göre yüksek olmasına rağmen maalesef bu durumdan hakkıyla istifade edilememektedir. Gençlerin fikirleri ve toplumun için aktif rol oynaması yüksek enerji ve potansiyellerinden gerektiği gibi istifade etmek için gerçekleştirilecek sosyal sorunların çözümünde inisiyatif alan gençleri bir araya getirmek.
• Gençleri potansiyellerine karşı farkındalık kazandırmak
• Gençlerin sosyal, kültürel, iktisadi ve siyasi olaylara karşı cesaretlerini ve girişimlerini desteklemek.
• Gençliğin sesi olmak
• Bu verimli tartışma ortamlarında çıkan raporların kamuoyunda duyurulmasını sağlamak.

Program Konusu
Eğitim Sistemi ve İstihdam

Takvim
• Başvuru: 28 Temmuz 2021
• Son Başvuru: 14 Ağustos 2021
• Mülakat: 19-20-21 Ağustos 2021
• Mülakat Sonuçları: 21 Ağustos 2021
• Gençlik Zirvesi: 3-4-5 Eylül 2021

Yer
• İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü
• Konaklamalıdır.

Katılım Koşulları
• Kimler Katılabilir:
• 18-28 yaş aralığında olmak.
• 30 kişi ile sınırlıdır.
• Kişiler mülakat ile belirlenecektir.
• Katılıma hak kazanan kişiler çalışmadan önce kendilerine gönderilecek okuma listeleri ve materyallerden sorumludurlar.